Wat is Kindervakantieweek Wonderland?

Een korte introductie

De doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel om, ten behoeve van kinderen vijf tot twaalf jaar (5 t/m 12) uit Oisterwijk en omgeving, tijdens de zomervakantie activiteiten voor kinderen te organiseren. In de praktijk betekent dit dat de jeugd van Oisterwijk gedurende een week een spelprogramma wordt aangeboden.

Hoe is het ontstaan
Ongeveer 50 jaar geleden is een groep vrijwilligers gestart met het organiseren van spelactiviteiten voor jongeren in de schoolvakanties. Het ging hier in hoofdzaak om jongeren uit Oisterwijk die niet in de gelegenheid waren om in de zomervakantie op vakantie te gaan. Met name de kinderen van minder draagkrachtige gezinnen namen aan de activiteiten deel. De huidige doelgroep bestaat uit alle kinderen uit Oisterwijk en omgeving van 5 t/m 12 jaar.

De Huisvesting
De Stichting heeft de beschikking over een verwarmde opslagruimte. Hier worden onze eigen materialen opgeslagen. De activiteiten met de kinderen vinden plaats in de Wolvensteeg in Oisterwijk. Hier wordt een grote tent geplaatst alwaar de voorbereidingen gedaan worden.

Het Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit een aantal leden die ieder een specifieke functie hebben. De functies zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaalbeheerder, coördinator vrijwilligers en coördinator spelcommissie.

Spelcommissie
De spelcommissie heeft tot taak het spelprogramma uit te werken. Ten eerste wordt er in overleg met het bestuur een thema gekozen en een grove weekindeling gemaakt. Vervolgens worden de dagdelen verder uitgewerkt en in kleine groepjes tot in detail uitgewerkt. Tijdens de Wonderlandweek zorgen zij ook voor de praktische voorbereidingen van de spellen.